PTK és a fákra vonatkozó szomszédjog

-a szomszédjog fő szabálya; -áthajló ágak levágásának szabályai; -mire perelhet a szomszéd ?-esőcsatorna takarítás kinek a feladata?; A fa ültetés szabályai
Konkrét jogszabályi hivatkozások tekintetében olvassa el a következő bejegyzést!

Előfordulhat, hogy a telek tulajdonosát zavarják a szomszédos területről átnyúló ágak. Gyanta csöpög az autóra, vagy a ház falát szélben súrolja az ág, vagy korhadt ágak veszélyeztetik a közös kerítést. Mi a teendő.

Általános vélemény

Fontos megjegyezni, hogy lehetőség szerint törekedni kell a közös megegyezésre. A gallyazás tönkreteheti a fát élettanilag, illetve ha a fa egyensúlya jelentősen megváltozik, a fa nem kívánt mértékben megdőlhet.

A gyökerek részbeni eltávolítása is sok veszélyt rejt magában. Akár egy közepes erősségű szél is számunkra elképzelhetetlen forgatónyomatékkal nyomja a fát, ami csupán a gyökérzeten keresztül tud ennek ellenállni. Átnyúló gyökérzet károsítása megbonthatja ezt a kényes egyensúlyt, ami a fa kidőléséhez vezethet. Ilyenkor tehát célszerű mindenkinek érdekében megegyezni. 

A Ptk. szomszédjogi főszabálya
A tulajdonos a dolog használata során köteles tartózkodni minden olyan magatartástól, amellyel másokat, különösen szomszédjait szükségtelenül zavarná, vagy amellyel jogaik gyakorlását veszélyeztetné. A kulcsszó a szomszédjog sérelmében a „szükségtelen”. 
A Ptk. szomszédjogi szabályai a szomszédjogok gyakorlása érdekében együttműködést, az ingatlan tulajdonos részéről tűrést írnak elő.
A Legfelsőbb Bíróság egyik állásfoglalása kimondta, hogy a szomszédos ingatlanon - különösen a közös határvonal közelében - levő növényzet zavaró, károsító hatása miatt a növényzet eltávolítása iránt indított perben mindenkor azt kell vizsgálni, hogy a növényzet szükségtelenül zavarja-e a szomszédot ingatlana birtoklásában, okoz-e kárt, vagy fennáll-e a károsodás veszélye.  A növényzet kivágására való kötelezésre kivételesen kerülhet sor, csak abban az esetben, ha az érdeksérelem más módon,így kártérítéssel sem hárítható el.

Tehát a következőt kell tenni: A szomszédot először szóban vagy akár írásban is fel kell szólítani, hogy az áthajló ágat maga metssze le, mert az zavarja Önt a kert rendeltetésszerű művelésében. Ha erre a felszólítás ellenére sem hajlandó, akkor Ön a szomszédja költségére is elvégeztetheti az áthajló ág eltávolítását, és a felmerült költségeket akár bírósági úton is követelheti. Az ág eltávolítását azonban kellően meg kell indokolni, pl. jelentős leárnyékoló hatása van, az ág zavarja a kert művelésében, nem tud traktorral elmenni alatta stb. Önmagában az a tény, hogy a fa a telek határvonalához közel áll, nem indok a megcsonkítására, a bíróság a fa kivágására pedig csak a legvégső esetben utasíthat. 
Pl. a tető felújítása az ingatlan rendes használatához tartozik, tehát az ágak levághatók. Ön azonban köteles az ágak eltávolítását először a szomszédjától kérni.

Levágtam az átnyúló ágakat, mi lesz most?
Véleményem szerint, ha Ön nem jogkövető magatartásként levágja az áthajló ágakat, akkor ezért feljelenteni nem lehet. A szomszéd vagyonjogi pert kezdeményezhet és kártérítésként a faág értékét követelheti. 
Megjegyzés: Mivel a faág értéke egyrészről nehez megállapítható, másrészről vélhetően nem túl magas érték, Én nem tudok olyan esetről amikor valamiféle kártérítés jellegű elmarasztalás történt volna.

Áthajló ágak, az azokon lévő gyümölcs, átnyúló gyökerek
A 101. § (2) bekezdése szerint 
A tulajdonos a földjére áthajló ágakról lehullott gyümölcsöket megtarthatja, ha azokat a fa tulajdonosa fel nem szedi; 
az áthajló ágak és átnyúló gyökerek levágására nem jogosult, kivéve ha azok a föld rendes használatában gátolják, és a fa tulajdonosa azokat felhívás ellenére sem távolítja el.

A Ptk. 102. § (1) bekezdése szerint 
Ha az áthajló ágak gyümölcsének összegyűjtése, az ágak és gyökerek eltávolítása céljából vagy más fontos okból szükséges, a tulajdonos kártalanítás ellenében köteles a földjére való belépést megengedni.
A ház tulajdonosa jogosult, hogy a csatornáját eltömő ágakat, tűleveleket (amit a szomszéd telkén lévő fa okozott) a szomszédja takarítsa ki, vagy a szomszéd költségén a tulajdonos végeztesse el. 

A fa ültetés szabályai
A törvény nem állapítja meg, hány méterre ültethet a szomszéd fát a telekhatártól. Ehelyett példaként felsorol néhány nem megengedett magatartást. A tulajdonos például nem veszélyeztetheti szomszédai telkét vagy építményét a saját ingatlanán (beleértve a telkén is) végbevitt építészeti megoldásokkal
A fa gyökerei, törzse vagy ágai átnyúlhatnak a szomszéd telkére, és kárt tehetnek annak tulajdonában. 

 

 

ÖSSZEFOGLALVA

Mindenekeleőtt kellő bölcsességgel járjunk el mind a fa tulajdonosának oldaláról, mind a közvetlen szomszéd oldaláról. Lehetőleg keressünk olyan kompromisszumokat amik mindék fél számára megnyugtatóak.

  • Saját magam sokszor találkozozm olyan a szomszéd ház falától 1-2 m-re ültetett akár 20-30 m magas a folyamatos szélnyomás miatt már megdőlt fenyőfákkal, amiknek a tömegközéppontja gyakorlatilag már a szomszéd háza felett található. Ezek a fenyőfák magányosan (tehát nem egy erdő részeként) állnak.  A fenyőfáknak felszíni gyökérzetük van, amik ha a fa már megdőlt, gyakran kilátszanak, vagy szélben a felső talajt mozgatják.  
  • Fűzfa esetében a probléma kettős. A tető fölé lógó ágak szabadon levághatóak, hiszen a fűzfa szinte mindent kibír. Az épülethez közel ültetett fa burjánzó gyökérzete azonban bemegy a ház alapja alá és megemeli azt, elrepesztve a ház falát. Fűzfa gyökérzetet láttam már szenyvízcsőben is. 
  • Amennyiben a fa jól láthatóan öreg, beteg, elszáradt, vagy törzsén erős korhadási jelek találhatóak szintén vágásra érett.

Ezeket a fákat tehát NE TARTSUK meg.

Diófa vagy más kemény fafajták esetében azonban a fa alakítása inkább javasolt mint a kivágás. Ezeket a fákat tehát TARTSUK meg.   

Ha a szomszédot csupán a fáról lehulló levelek zavarják, vagy árnyékolják a házat, kertet, ezt bizony tűrni kell. A fa társadalmi haszna ennél jóval nagyobb. 

Ha a fa csupán a drótkerítést és nem a házat veszélyezteti akkor érdemes várni, hiszen egy-egy letört ág amúgy sem okozhat túl nagy kárt. 

 

 

« Vissza a tudnivalók listájához

  • Szolárlámpa és a kugli
  • Az elektromos csörlő is nemegyszer hasznosnak bizonyul
  • Pihenni márpedig kell
  • Húzd meg jobban menjen a munka, aki itt van.......
  • A favágó másik hű társa