PTK és a fákra vonatkozó szomszédjog

-a szomszédjog fő szablya; -áthajló ágak levágásának szabályai; -mire perelhet a szomszéd ?-esőcsatorna takarítás kinek a feladata?; A fa ültetés szabályai

Előfordulhat, hogy a telek tulajdonosát zavarják a szomszédos területről átnyúló ágak. Gyanta csöpög az autóra, vagy a ház falát szélben súrolja az ág, vagy korhadt ágak veszélyeztetik a közös kerítést. Mi a teendő.

Általános vélemény

Fontos megjegyezni, hogy lehetőség szerint törekedni kell a közös megegyezésre. A gallyazás tönkreteheti a fát élettanilag, illetve ha a fa egyensúlya jelentősen megváltozik, a fa nem kívánt mértékben megdőlhet.

A gyökerek részbeni eltávolítása is sok veszélyt rejt magában. Akár egy közepes erősségű szél is számunkra elképzelhetetlen forgatónyomatékkal nyomja a fát, ami csupán a gyökérzeten keresztül tud ennek ellenállni. Átnyúló gyökérzet károsítása megbonthatja ezt a kényes egyensúlyt, ami a fa kidőléséhez vezethet. Ilyenkor tehát célszerű mindenkinek érdekében megegyezni. 

A Ptk. szomszédjogi főszabálya
A tulajdonos a dolog használata során köteles tartózkodni minden olyan magatartástól, amellyel másokat, különösen szomszédjait szükségtelenül zavarná, vagy amellyel jogaik gyakorlását veszélyeztetné. A kulcsszó a szomszédjog sérelmében a „szükségtelen”. 
A Ptk. szomszédjogi szabályai a szomszédjogok gyakorlása érdekében együttműködést, az ingatlan tulajdonos részéről tűrést írnak elő.
A Legfelsőbb Bíróság egyik állásfoglalása kimondta, hogy a szomszédos ingatlanon - különösen a közös határvonal közelében - levő növényzet zavaró, károsító hatása miatt a növényzet eltávolítása iránt indított perben mindenkor azt kell vizsgálni, hogy a növényzet szükségtelenül zavarja-e a szomszédot ingatlana birtoklásában, okoz-e kárt, vagy fennáll-e a károsodás veszélye.  A növényzet kivágására való kötelezésre kivételesen kerülhet sor, csak abban az esetben, ha az érdeksérelem más módon,így kártérítéssel sem hárítható el.

Tehát a következőt kell tenni: A szomszédot először szóban vagy akár írásban is fel kell szólítani, hogy az áthajló ágat maga metssze le, mert az zavarja Önt a kert rendeltetésszerű művelésében. Ha erre a felszólítás ellenére sem hajlandó, akkor Ön a szomszédja költségére is elvégeztetheti az áthajló ág eltávolítását, és a felmerült költségeket akár bírósági úton is követelheti. Az ág eltávolítását azonban kellően meg kell indokolni, pl. jelentős leárnyékoló hatása van, az ág zavarja a kert művelésében, nem tud traktorral elmenni alatta stb. Önmagában az a tény, hogy a fa a telek határvonalához közel áll, nem indok a megcsonkítására, a bíróság a fa kivágására pedig csak a legvégső esetben utasíthat. 
Pl. a tető felújítása az ingatlan rendes használatához tartozik, tehát az ágak levághatók. Ön azonban köteles az ágak eltávolítását először a szomszédjától kérni.

Levágtam az átnyúló ágakat, mi lesz most?
Véleményem szerint, ha Ön nem jogkövető magatartásként levágja az áthajló ágakat, akkor ezért feljelenteni nem lehet. A szomszéd vagyonjogi pert kezdeményezhet és kártérítésként a faág értékét követelheti. 

Áthajló ágak, az azokon lévő gyümölcs, átnyúló gyökerek
A 101. § (2) bekezdése szerint 
A tulajdonos a földjére áthajló ágakról lehullott gyümölcsöket megtarthatja, ha azokat a fa tulajdonosa fel nem szedi; 
az áthajló ágak és átnyúló gyökerek levágására nem jogosult, kivéve ha azok a föld rendes használatában gátolják, és a fa tulajdonosa azokat felhívás ellenére sem távolítja el.

A Ptk. 102. § (1) bekezdése szerint 
Ha az áthajló ágak gyümölcsének összegyűjtése, az ágak és gyökerek eltávolítása céljából vagy más fontos okból szükséges, a tulajdonos kártalanítás ellenében köteles a földjére való belépést megengedni.
A ház tulajdonosa jogosult, hogy a csatornáját eltömő ágakat, tűleveleket (amit a szomszéd telkén lévő fa okozott) a szomszédja takarítsa ki, vagy a szomszéd költségén a tulajdonos végeztesse el. 

A fa ültetés szabályai
A törvény nem állapítja meg, hány méterre ültethet a szomszéd fát a telekhatártól. Ehelyett példaként felsorol néhány nem megengedett magatartást. A tulajdonos például nem veszélyeztetheti szomszédai telkét vagy építményét a saját ingatlanán (beleértve a telkén is) végbevitt építészeti megoldásokkal
A fa gyökerei, törzse vagy ágai átnyúlhatnak a szomszéd telkére, és kárt tehetnek annak tulajdonában. 

« Vissza a tudnivalók listájához

  • Na, akkor engedem !!
  • Irány felfelé
  • Te is fel akarsz jönni?
  • A távolságot mint üveggolyót megkapod.....