Gallyak égetésének szabályai

Sok félreértelmezéssel találkoztam a gally égetéssel kapcsolatban. Az alábbi egy összefoglaló az elvekről és a szabályzásról.

Az aktuális égetési dátumokat illetően az önkormányzati honlapokon érdemes és kell kutakodni. Az egyes önkormányzati szabályok ettől eltérőek is lehetnek.  

2020-ban sok hír jelent meg új törvérnyről ami jelentős változásokat hoz 2021 januárjától

2020. évi törvény a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény és a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény módosításáról A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény módosítása

 • A levegőminőség alakulásában a lakossági fűtés mellett kiemelt szerepe van az avar és kerti
  hulladék égetésének. A javasolt módosítás a levegő minőségének javítását szolgálja. Az avar és
  kerti hulladék
  égetés önkormányzati szabályozására vonatkozó felhatalmazás törlésével
  általánossá válik az avar és kerti hulladék égetésének a levegő védelméről szóló 306/2010.
  (XII.23.) Korm. rendelet szerinti tilalma.

Ennyit a jogszabályról már amit tudni lehet róla. A kulcs szó az "avar és kerti hulladék" fogalma. Ezt egyenlőre a jogszabály nem tartalmazza.
Az avar fogalma:Aszott, kiszáradt, megszáradt fű, amit nem kaszáltak le. A hétköznapi fogalmakban a lehullott leveleket is ide sorolják. Tehát ezeket tilos lesz égetni. Halkan megjegyzem ez valahol jogos is. 
Kerti hulladék fogalma: Na ez már nem ilyen egyértelmű. Amit kerestem az törvényi definíció de ilyen nincs. Önkormányzati rendelet alkotók azért alkottak definíciókat a tűzgyújtással kapcsolatos rendeleteik megalkotásánál. Ezek azonban kissé eltérnek egymástól.

 • Sárbogár: falomb, faág, gally, cserje- és díszcserje ága és levele, szőlő, gyümölcsfa nyesedéke, kaszálék, egyéb növényi maradványok (továbbiakban: kerti hulladék). 
 • Veszprém: Avar és kerti hulladék fogalma: a kert használata során keletkező és további hasznosításra nem kerülő nyesedék, gyökérmaradvány, szár, levél, falomb, fű, kaszálék és egyéb növényi maradványok.
 • Székesfehérvár: avar és növényi nyesedék néven fut a fogalom: ág, gally, fű, lomb, lábon álló növényzet, tarló és növénytermesztéssel összefüggésben keletkezett hulladék.

Várhatóan további szabályozások várhatóak a fogalom tisztázása végett. Tehát nézzük meg mégegyszer a fogalmakat:

 • Gally: Vékonyabb faág, gyakran a rajta levő levelekkel együtt.
 • Avar:Aszott, kiszáradt, megszáradt fű, amit nem kaszáltak le. A hétköznapi fogalmakban a lehullott leveleket is ide sorolják. Tehát ezeket tilos lesz égetni. Halkan megjegyzem ez valahol jogos is. 
 • Ág: A fa törzséből kinőtt nagyobb, vastagabb, erősebb hajtás.
 • Tűzifa: a tüzelőanyagként felhasznált fa egyik formája. (ez nem jelenik meg sehol mint tiltás!!!)

A gallyal és avarral nincs gond mert általában ezeket nem szoktuk bográcsolni. A felhasogatott fatörzs vagy tüzifa elégetésének tilalma meg nem jelenik meg. Maradt az "ág" fogalma ami nem vastagság hanem elhelyezkedés kérdése. Levágást követően azonban nem megmondható hogy a feldarabolt cucc ág volt-e vagy törzs a feldarabolást megelőzően.

Egyenlőre itt tartunk. Csak remélni tudom hogy az "ág" nem kerül bele vagy kikerül majd a tiltási fogalmakból. Csak remélni tudom hogy nem keverik össze a füstölést az égéssel. Ha ezt mégis megteszik, akkor megint megszabadulunk egy ősi igazán Magyar főzési gyakorlattól valamiféle vélt vagy valós uniós szabályozás nem megfelelő átvétele következtében.   

 

A jelenleg érvényben lévő szabályozás

Az összefoglaló szerkesztett pdf. formában: https://www.fehervarifavagas.hu/download/gallyak_egetese.pdf

Lehet-e gallyakat égetni, avagy mik azok az égetési szabályok?

        A levágott gallyak sok esetben különféle gombás fertőzéseket hordoznak. Nemegyszer éppen ezért kerültek levágásra. Az elszállításuk sokszor nehezen megoldható és esetleg rendkívül költséges is. Többekben felmerült a kérdés, hogy elégetésük jogilag lehetséges-e, illetve mennyire környezetkárosító. Faluhelyen a régiek kültéri kenyérsütő kemencékben égették el a felesleges gallyakat tisztántartva környezetüket és egyben hasznosították is a keletkezett hőt. A száraz gally hasonlóan ég, mint a fa. Tehát elégetése semmivel nem környezetkárosítóbb hatású, mint a fa égetése. (megjegyzés: A gally égetése nem összekeverendő a tényleg jelentős füsttel járó avar égetéssel.) 

Bográcsolás, szalonnasütés a telek egy elkerített részén egy házilag kiépített tűzrakó helyen jó megoldásnak tűnik, de hát mit szólnak a szomszédok, meg hát kinek hiányzik egy feljelentés.

Vizsgáljuk meg a következő két esetet:

a.) Vegyünk egy kupac gallyat a kert közepén, amit vasvillával a kézben meggyújtok és égetek.

b.) Vegyünk egy kisebb kupac gallyat, ami fölé bográcsot rakok és megfőzöm a pörköltemet a kert egy arra kijelölt bográcsozó helyén ahol a tüzet folyamatosan gallyakkal táplálom.

a.) Eset véleményezése (Legyen egy kupac gallyam a kert közepén, amit vasvillával a kézben meggyújtok és égetek.) 

     Az égetésről egyrészről

 • helyi (önkormányzati) rendeletek és
 • országos rendeletek vonatkoznak.

Az országos rendeletek talán egyszerűbbek:

           A belterületi kerti és növényi hulladék égetése a hatályos levegővédelmi szabályozás alapján tiltott. A tiltás alól az önkormányzat helyi rendeletben belterületi ingatlanokra felmentést adhat, melyben szabályozza az égetés feltételeit, körülményeit.
A helyi önkormányzatnál kell érdeklődni, hogy mikor lehet a kertben égetni. Amennyiben nincs ilyen rendelete az önkormányzatnak, abban az esetben nem szabad avart és kerti hulladékot égetni.
            Az országos tűzgyújtási tilalom: Ezt szokták a leggyakrabban idézni mint szabályozást, pedig ez az ami a legritkábban vonatkozik ránk ugyanis az erdőterületekre és a fásításokra vonatkozik és annak 200 m-es környezetére. A tilalom időjárás és környezetfüggő. Ha a családi házunk nem erdő közelében van, akkor nem vonatkozik ránk.

                                                                 Összefoglalva: Tehát ha van helyi szabályozás, akkor azt kell betartani.

Helyi rendeletek Székesfehérváron

Megfogalmaztak egy általános szabályt
Több településen így Székesfehérváron az önkormányzat rendelete értelmében az avar és kerti hulladékok eltűntetéséről elsősorban komposztálással kell gondoskodni. Tehát avar és kerti hulladékot állandó égetése nem megengedett!!

         Székesfehérváron a kommunális hulladék szállítására rendszeresített tárolóedénybe (kuka) alkalmanként, legfeljebb 0,015 m3/lakás (15 liter. kb: ¼ talicska) kerti hulladék helyezhető.
                                                                                                                       Megjegyzés: Ez gallyakra nem alkalmas!

         Egyéb módon kihelyezett kerti hulladék elszállítása térítés ellenében lehetséges.(kukazsák matricával)
                                                                                                          Megjegyzés:  Ez gallyakra szintén nem alkalmas!

         A város közigazgatási területén belül a belváros területén és a közterületeken a NYÍLTTÉRI ÉGETÉS TILOS.
                                                                            Megjegyzés:Tehát a főutca melletti telken és a ház előtt ne rakj tüzet!

Az avar és kerti hulladékok égetése Székesfehérvár területén az önkormányzati rendelet értelmében a családi házas övezetben tűrt állapotként fogadható el, az alábbi feltételek betartásával

 • a kerti hulladékot csak olyan helyen és területen szabad égetni, ahol az égetés és annak hősugárzása a személyi és vagyonbiztonságot nem veszélyezteti, vagyoni és környezeti kárt nem okoz.
 • a tűz őrzéséről és veszély esetén annak eloltásáról a tűz gyújtója köteles gondoskodni. 
 • A tűz helyszínén olyan eszközöket és felszereléseket kell készenlétben tartani, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, illetőleg eloltható. 
 • az égetés befejezésével a tüzet el kell oltani és a parázslást meg kell szüntetni. 
 • az égetendő kerti hulladék nem tartalmazhat semmilyen más kommunális, ipari eredetű, illetve veszélyes anyagot tartalmazó hulladékot. 

                                                Tehát a fenti feltételek mellett alkalmakként ha az Önkormányzat megengedi akkor lehet 

Székesfehérvári Önkormányzat:  

    Az égetés időtartama: március 15-től május 31-ig és szeptember 1-től november 15-ig a tűzgyújtási tilalom betartására figyelemmel, és naponta 8:00-10:00 óráig, illetve 16:00-19:00 óráig, megfelelő meteorológiai viszonyok figyelembevételével lehet égetni, kivéve vasárnapokon és ünnepnapokon.

Gárdonyi Önkormányzat: 

      A lakosság egészségének és a környezet tisztaságának védelme érdekében a nem komposztálható, illetve a komposztálásra alkalmatlan avar és kerti hulladék égetése minden év október 15- től a következő év április 15-ig végezhető el. A határidők kezdő- és utolsó napján az égetés engedélyezett. (4) A napi égetést 8-18 óra közötti időszakban lehet végezni. Ünnepnapokon az égetés tilos.

b.) Eset véleményezése Legyen egy kisebb kupac gallyam, ami fölé bográcsot rakok és megfőzöm a pörköltemet a kert egy arra kijelölt bográcsozó helyén ahol a tüzet folyamatosan gallyakkal táplálom.

Kerti grillsütő használata, szalonnasütés, bográcsozás

A saját tulajdonú, belterületi ingatlanon található tűzhely, vagy grillsütő használata nem tiltott a tűzgyújtási tilalom idején sem. Az ilyen – nyílt lángú – berendezések, eszközök használata, tűz gyújtása az ingatlanon belül az általános égetési szabályok betartását követeli meg.

Ezek röviden a következők:

 • nem szabad felügyelet nélkül hagyni az égő tüzet, még ki nem hűlt parazsat, hamut;
 • gondoskodni kell a megfelelő, tűz oltására alkalmas anyag, eszköz készenlétben tartására, pl. víz, homok;
 • a tevékenység befejezését követően a tüzet gondosan el kell oltani, meg kell győződni arról, hogy elaludt;

Megjegyzés: Tehát ebben az esetben a cél nem a kerti hulladék elégetése, hanem a főzés, amire más szabályok vonatkoznak.

Összefoglalva az én javaslatom:

 • Amit lehet komposztálni, azt komposztáljuk. Az avar amúgy se ég jól.
 • A gallyak, kisebb fadarabok, így vagy úgy, de elégethetőek. Kevesebb füsttel jár, ha hagyjuk megszáradni őket. Az ilyen tűz kellően tiszta és kevéssé kínozza a szomszédot.
 • Legyünk annyira környezetvédők hogy a keletkező hőt használjuk fel valami hasznosra. Pl. Marhapörkölt.
 • Ne hagyjuk a tüzet őrizetlenül.
 • Ha fúj a szél, ne kockáztassunk.
 • A végén locsoljuk le a parazsat, nehogy a hajnali szél felélessze a tüzet.
 • Törekedjünk a békés együttélésre. Sok konfliktus elkerülhető, ha az ember időben jelzi a szomszédok felé szándékát és így a tiszta ruhák nem lesznek büdösek. 

Ha a fenti szabályokat lefordítom veszélyes fakivágásra, akkor

 • vágassa ki a veszélyes fát
 • daraboltassa össze a 8 cm-nél vastagabb törzset és ágakat tüzifának
 • a gallyakat gyűjtse össze, várja meg míg maguktól ledobálják a leveleket és kiszáradnak. 
 • égesse el kiszáradt gallyakat
  - vagy az önkormányzat által meghatározott égetési időszakban,
  - vagy bográcsolás közben

 

« Vissza a tudnivalók listájához

 • A kincsek amik a helyszínen készülnek
 • Virágtartó a levágott rönkből. Bővebben lásd
 • A távolságot mint üveggolyót megkapod.....
 • Készül a pad!